สินค้าแนะนำ

Super 3 คุ้มเกินคุ้ม พิเศษ

เก๋ง กระบะ ราคาเดียว เพียง 6,900 บาท/ปี คุ้มครองทั้งรถผู้เอาประกันและคู่กรณี ผิดถูกก็จ่าย

อ่านต่อ..

ผลิตภัณฑ์

การประกันภัยรถยนต์(ภาคสมัครใจ)

คุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถเฉียวชนรถทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

การประกันภัยรถยนต์(ภาคบังคับ)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ) รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

การประกันอัคคีภัย

การจัดทำประกันภัยถือเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการโอนความเสี่ยงทางด้านการเงิน สำหรับทรัพย์สินที่คุณรักและธุรกิจที่ คุณสร้างและทุ่มเทให้ทั้งชีวิต

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เป็นการประกันภัยแบบต่างๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการประกันอัคคีภัยการประกันภัยทางทะเลและขนส่งหรือการประกันภัย รถยนต์

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากภัยอันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่ง

การประกันภัยอิสรภาพ

การประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิดอัตราเบี้ยประกันภัย อยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้วแต่ความเสียงที่จะเกิดการกระทำความผิด

รายการผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด>>