ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้าเข้าร่วมเป็นพนักงาน

ของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

    เจ้าหน้าที่รับแจ้งสินไหม ( 8 อัตรา )

  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

  สามารถเข้างานเป็นกะได้

  รู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล

  มีมนุษยสัมพันธ์ / รักการบริการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

  สามารถพิมพ์ดีดและใช้ Ms Office ได้

 

 

    เจ้าหน้าที่การเงิน (5 อัตรา)

 เพศหญิง - ชาย  อายุไม่เกิน  35  ปี

  วุฒิปวช. - ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

  สามารถใช้ MS Office  ได้ดี 

  มีมนุษยสัมพันธ์ / รักการติดต่อประสานงาน

  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

    เจ้าหน้าที่ธุรการ (10 อัตรา)

 เพศหญิง - ชาย  อายุไม่เกิน  35  ปี

  วุฒิปวช. - ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

  สามารถใช้ MS Office  ได้ดี 

  มีมนุษยสัมพันธ์ / รักการติดต่อประสานงาน

  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ    

 

    เจ้าหน้าที่สินไหม ( 2 อัตรา )

  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

  สามารถเข้างานเป็นกะได้

  รู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล

  มีมนุษยสัมพันธ์ / รักการบริการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

  สามารถพิมพ์ดีดและใช้ Ms Office ได้

 

 

         

สนใจ  : สมัครด้วยตนเอง  หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

 

แผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง

 

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด ( ชั้น 3 )

 

เลขที่ 48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาฯ 20)

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

  0-268-77777 ต่อ 1303  

  supavasa_p@upp.co.thแบบฟอร์มติดต่อบริษัท

ชื่อ - สกุลผู้ติดต่อ :*  
E mail : *  
เบอร์โทรศัพท์ : *  
หัวข้อ : *  
ข้อเสนอแนะ : *