ข่าวประชาสัมพันธ์

      -  รับสมัครโปรแกรมเมอร์
          เมื่อวันที่ : [ 2019-08-02 08:41:01 ] 
      -  ประกาศรับสมัครงานด่วน
          เมื่อวันที่ : [ 2019-08-02 08:31:01 ] 
      -  เรียนเชิญท่านตัวแทนทุกท่านเข้าร่วมอบรมเพื่อต่อบัตรตัวแทนครั้งที่ 1-3
          เมื่อวันที่ : [ 2019-05-28 08:06:04 ] 
      -  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
          เมื่อวันที่ : [ 2019-02-21 07:03:43 ] 
      -  แจ้งว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารแผนกประกันภัยอิสรภาพ
          เมื่อวันที่ : [ 2018-10-03 07:51:46 ] 
      -  สาขาเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบให้บริการสินไหม
          เมื่อวันที่ : [ 2018-04-25 04:17:53 ] 
      -  กำหนดการอบรมตัวแทนและนายหน้าปี 2561
          เมื่อวันที่ : [ 2018-04-05 08:50:59 ] 
      -  จัดเลี้ยงสังสรรค์ตัวแทน นอน-มอเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประจำปี 2561
          เมื่อวันที่ : [ 2018-03-22 06:55:13 ] 
      -  สหมงคลประกันภัยฯ คว้าแชมป์แบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 7 ประเภทชายคู่
          เมื่อวันที่ : [ 2018-03-22 06:47:10 ] 
      -  สหมงคลประกันภัยปันน้ำใจสู่สังคม ทำกิจกรรม CSR โครงการ
          เมื่อวันที่ : [ 2018-03-22 06:36:26 ] 
      -  กำหนดการอบรมตัวแทนและนายหน้าปี 2560
          เมื่อวันที่ : [ 2018-01-09 02:28:19 ] 
      -  การสอบใบอนุญาตตัวแทนส่วนกลางและภูมิภาค ประจำปี 2561
          เมื่อวันที่ : [ 2018-01-08 09:15:45 ] 
      -  test ประชาสัมพันธ์
          เมื่อวันที่ : [ 2017-12-27 07:23:31 ] 
      -  คุณวัลลภ จิตต์สนอง รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
          เมื่อวันที่ : [ 2017-04-10 01:55:51 ] 
      -  กำหนดการอบรมตัวแทนและนายหน้า ปี 59
          เมื่อวันที่ : [ 2017-01-04 03:26:16 ] 
      -  ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นอัตราเบี้ยประกันรถยนต์ "เบี้ยถูกใจ"
          เมื่อวันที่ : [ 2016-11-10 23:11:17 ] 
      -  “บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่” จัดสัมมนาพนักงานประจำปี 2559
          เมื่อวันที่ : [ 2016-10-19 04:12:30 ] 
      -  บริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)กับกิจกรรม ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 2559
          เมื่อวันที่ : [ 2016-10-14 06:53:37 ] 
      -  บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) สำนักงานรัชดา จัดสัมมนาประจำปี 2559
          เมื่อวันที่ : [ 2016-10-03 07:22:00 ] 
      -  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “บริษัทประกันวินาศภัยมีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2557”
          เมื่อวันที่ : [ 2015-09-16 03:28:26 ] 
      -  สหมงคลประกันภัยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
          เมื่อวันที่ : [ 2015-07-21 03:28:26 ] 
      -  ธุรกิจประกันภัยแข็งแกร่ง “สหมงคลประกันภัย มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึงร้อยละ 581.03” สูงกว่าที่ คปภ.กำหนดอัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ที่เพียงร้อยละ 140
          เมื่อวันที่ : [ 2014-12-25 05:06:06 ] 
      -  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ (IT)" ด่วน!
          เมื่อวันที่ : [ 2014-10-24 08:38:15 ] 
      -  คุณวัลลภ จิตต์สนอง รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
          เมื่อวันที่ : [ 2014-08-26 08:38:16 ] 
      -  สหมงคลประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
          เมื่อวันที่ : [ 2014-05-28 04:05:12 ] 
      -  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ ด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น
          เมื่อวันที่ : [ 2014-05-27 04:12:46 ] 
      -  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และ เจ้าหน้าที่ Call Center/รับแจ้งสินไหม ด่วน!!
          เมื่อวันที่ : [ 2014-05-22 07:19:30 ] 
      -  บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ด้วยวิธี Mail Order หรือยินยอมให้ตัดบัญชีผ่านบัตร เครดิตของทุกธนาคารที่มีสัญลักษณ์ VISA, MASTER CARD และบัตรเครดิตอื่นๆ
          เมื่อวันที่ : [ 2014-02-13 04:09:36 ] 
      -  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบตุ๊กตา "น้องสหมงคล" ในวันเด็กแห่งชาติ
          เมื่อวันที่ : [ 2014-01-15 06:53:44 ] 
      -  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 19 บริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ระบบสินไหมอัตโนมัติ E-Claim
          เมื่อวันที่ : [ 2013-11-08 06:30:49 ] 
      -  สหมงคลประกันภัย ปันน้ำใจสู่สังคม - น้ำดื่ม สะอาด เพื่อน้อง
          เมื่อวันที่ : [ 2013-08-28 09:38:49 ] 
      -  สหมงคลฯ ให้ความร่วมมือในการรับโอนกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยทำไว้กับส่งเสริมประกันภัย
          เมื่อวันที่ : [ 2013-05-22 10:18:22 ] 
      -  คุณวัลลภ จิตต์สนอง รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น "ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ปี 56-58"
          เมื่อวันที่ : [ 2013-05-16 02:41:56 ] 
      -  สหมงคลประกันภัย เข้าร่วมโครงการระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) กับสำนักงาน คปภ.
          เมื่อวันที่ : [ 2013-05-16 02:31:35 ] 
      -  คปภ ให้รายงานการรับประกัน พรบ. แบบ Realtime ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2556 เป็นต้นไป
          เมื่อวันที่ : [ 2013-05-13 02:29:50 ] 
      -  รายชื่อผู้เข้าสอบประเภทตัวแทนประกันวินาศภัย ในวันที 4 พ.ค. 2556
          เมื่อวันที่ : [ 2013-04-24 06:36:18 ] 
      -  สหมงคลประกันภัย สอบบัตรตัวแทนรอบพิเศษ วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 นี้
          เมื่อวันที่ : [ 2013-03-20 02:50:37 ] 
      -  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายฯ 2555 และได้ดำเนินการจดเปลี่ยนแปลง ทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากรในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-28 04:32:20 ] 
      -  ร่างกรอบการโฆษณาของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:41:57 ] 
      -  เมื่อลูกค้าทำประกันภัย ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:40:58 ] 
      -  ร่างประกาศ คปภ. เรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:40:20 ] 
      -  หลักเกณฑ์การทำประกันภัยพิบัติ สำหรับตัวแทน นายหน้า และลูกค้า
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:39:55 ] 
      -  กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:39:12 ] 
      -  รับสมัครตัวแทนจำหน่ายประกันภัยอิสรภาพทั่วประเทศ
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:38:24 ] 
      -  งานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่ผู้บริหารการตลาด
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:36:01 ] 
      -  เปิดตัว “น้องสหมงคล
          เมื่อวันที่ : [ 2013-02-27 03:35:17 ]