ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้าเข้าร่วมเป็นพนักงาน

ของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

 

    เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ (IT) (ด่วน)

 

  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์

  มีประสบการณ์ / ทักษะภาษาอังกฤษดี

  สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ VEP, VB หรือ DEPHI

  สามารถใช้งานฐานข้อมูล MY SQL หรือ MS SOL

  มีมนุษยสัมพันธ์ / มีใจรักงานบริการ 

     

 

 

    

สนใจ  : สมัครด้วยตนเอง  หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

 

แผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง

 

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด ( ชั้น 3 )

 

เลขที่ 48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาฯ 20)

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

  0-268-77777 ต่อ 1303  

  supavasa_p@upp.co.th

<< กลับ