ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

"บริษัทประกันวินาศภัยมีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2557" 

 

                  

 

 

 

                      บริษัท สหมงคลประกันภัยฯ ได้รับ “รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยมีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2557” ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

                  โดยรางวัลนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งบริษัทสหมงคลประกันภัยฯ ได้เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทประกันวินาศภัยทีได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับ