ข่าวประชาสัมพันธ์

สหมงคลประกันภัย  ปันน้ำใจสู่สังคม โครงการ  "โรงเลี้ยงหมู สู่น้อง"

 

                 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "สหมงคลประกันภัย ปันน้ำใจสู่สังคม – โรงเลี้ยงหมูสู่น้อง" โดยได้ทำการสร้างโรงเลี้ยงหมู และบริจาคลูกหมูพันธุ์ รถจักรยาน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน ฯลฯ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก (Children Village School) ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับ