ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจประกันภัย  

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ 

 

 

<< กลับ