ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ในหัวข้อ “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจประกันภัย ในวันเสาร์ที่

3 กันยายน 2559 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับ