ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)กับกิจกรรม ปันน้ำใจสู่สังคม 
ได้จัดทำโครงการ "ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล" เพื่อปรับปรุงระบบน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
และในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ได้มีการส่งมอบโครงการระบบน้ำบาดาล และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
ณ. ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับ