ข่าวประชาสัมพันธ์

 บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณวัลลภ จิตต์สนอง รองกรรมการผู้จัดการ ผ่ายรับประกันภัย บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ัรับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  "คณะกรรมการบริการสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2560-2562" โดยการเลือกตั้งจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยทุกแห่งเป็นสมาชิก 
    
    ทั้งนี้ คุณวัลลภ จิตต์สนอง เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในด้านประกันภัยรถยรต์ จึงได้รับเลือกจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในครั้งนี้

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

<< กลับ