ข่าวประชาสัมพันธ์

 ในงานสัมมนาและจัดเลี้ยงสังสรรค์ตัวแทน นอน-มอเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประจำปี 2561 นี้

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ “คุณชัย เฮงปริญญธร” วัย93 ปี

ซึ่งเป็นตัวแทนของ สหมงคลประกันภัย มาอย่างยาวนานกว่า60 ปี ได้ให้เกียรติ

เข้าร่วมสัมมนา….กับเราสหมงคลฯ ในครั้งนี้

 

<< กลับ