ข่าวประชาสัมพันธ์

สหมงคลประกันภัย ร่วมกับสถาบันประกันภัยจัดอบรมตัวแทน

เรียนเชิญท่านตัวแทนทุกท่านเข้าร่วมอบรมเพื่อต่อบัตรตัวแทนครั้งที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ.โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

<< กลับ