ข่าวประชาสัมพันธ์

 Web Programmer   1  ตำแหน่ง

    • เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุ ระหว่าง  23- 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
    • จบการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา   Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ด้าน ในการเขียน Web Application  ,Web Service
    • มีประสบการณ์ในการเขียน  PHP,  JAVA, C# ,Python  , .Net
    • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Database ,MySQL,SQL Server
    • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 

Programmer    1 ตำแหน่ง

    • เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุ ระหว่าง  23- 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
    • จบการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา   Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ด้าน ในการเขียน  Application  ,Web
    • มีประสบการณ์ในการเขียน  VB6 , VB.Net, PHP
    • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Database  MySQL,SQL Server
    • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
    • มีประสบการณ์การเขียน VB6 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

สนใจ  : สมัครด้วยตนเอง  หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่

 

แผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง ชั้น 3

 

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด ( มหาชน  ) 

 

เลขที่ 48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาฯ 20)

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

Job Location : The Union Prospers Insurance PCL. Ratchadapisek Road, Samsennok,
Huay Kwang, Bangkok 10310 Contact HR : 02-687-7777 or 085-155-4389

 

 

  0-268-77777 ต่อ 1303  

  supavasa_p@upp.co.th

<< กลับ