ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่รับแจ้งสินไหม  (1 อัตรา)

คุณสมบัติ : -  เพศชาย   อายุไม่เกิน 40 ปี
  -  วุฒิปวช. ขึ้นไป  ( ไม่จำกัดสาขา )
  -  สามารถเข้างานเป็นกะได้
  -  รู้เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล
  -  มีมนุษยสัมพันธ์/รักการบริการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  -  สามารถพิมพ์ดีดและใช้ Ms Office ได้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา)

คุณสมบัติ : -  เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
  -  วุฒิปวช.– ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
  -  สามารถพิมพ์ดีด และใช้  MS Office ได้ดี
  -  ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
  -  มีมนุษย์สัมพันธ์  รักงานด้านบริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าหน้าที่แผนกรับประกัน Non-Motor (1 อัตรา)

คุณสมบัติ : -  เพศชาย / หญิง   อายุ 23 ปี  ขึ้นไป
  - วุฒิปวส. – ปริญญาตรี  ( ไม่จำกัดสาขา )
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี 
  - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  -  มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เจ้าหน้าที่สารบรรณ (1 อัตรา)       

คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ23 ปีขึ้นไป
  - วุฒิปวช. -ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถใช้ MS Office ได้ดี
  - มีมนุษยสัมพันธ์ / รักการติดต่อประสานงาน
  - ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่  แผนกทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง
ที่อยู่   : บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
           เลขที่ 48/11 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ D2 (ชั้น 3)
           ซอยรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก
           เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
          โทร.0-2687-7777 ต่อ 1303  หรือ
E-mail : supavasa_p@upp.co.th

<< กลับ