ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความรู้จัก กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

 

        รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และผู้ประกอบการต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติมีรายละเอียดดังนี้

     -  กองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ

     -  รวมประเด็นคำถาม & ตอบ

<< กลับ