ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างประกาศ คปภ. เรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ฯและ และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน

            ร่างหลักการสำหรับประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยและการปฏิบัติ หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยและนายหน้า ประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. …....... และการจัดทำระบบ Do-Not-Call Listสำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยทางโทรศัพท์

            สนง.คปภ. ได้จัดทำ “ร่างหลักการสำหรับประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. …....... และการจัดทำระบบ Do-Not-Call List สำหรับการเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยทางโทรศัพท์” ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ร่างหลักการสำหรับประกาศ คปภ.

<< กลับ