ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างกรอบการโฆษนาของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

        บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัดเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตร ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะ รอการส่งออก ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัย จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น อย่างเป็นทางการภาย ใต้ชื่อ "บริษัท สหมงคลประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้

<< กลับ