ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ตัวแทนฝ่ายขายทุกท่าน

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย (บัตรตัวแทน) ดังนี้ 
รอบพิเศษ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
สถานที่จัด โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถส่งเอกสารภายใน วันที่ 19 เมษายน 2556


เอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้
     1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
     2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ 
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ 
     4. ใบสมัครสอบ
     5. ใบคำขอบัตรใหม่ (ตว.1)
    

หมายเหตุ ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา ธนาพรโสภณกุล 
โทร. 085-1554331 , 053-308670-1 ต่อ 114

<< กลับ