ข่าวประชาสัมพันธ์

                  บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณวัลลภ จิตต์สนอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ัรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  "ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ประจำปี 2556-2558 ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย" 

 

 

       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

<< กลับ