ข่าวประชาสัมพันธ์

 "สหมงคลประกันภัย  ปันน้ำใจสู่สังคม" โครงการ "น้ำดื่ม สะอาด เพื่อน้อง"

 

       ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "สหมงคลประกันภัย ปันน้ำใจสู่สังคม - น้ำดื่ม สะอาด เพื่อน้อง" โดยได้ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและตู้ทำน้ำเย็น มอบทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสืออ่านนอกเวลา ยารักษาโรคให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสว่าง พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรม การละเล่น เกมส์ต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมสนุกกับพนักงานของบริษัทฯ  ณ โรงเรียนวัดโคกสว่าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา  

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

          

<< กลับ