ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 19 บริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบสินไหมอัตโนมัติ E-Claim

 

           คุณบัญชาการ เพียรเสถียรกุล กรรมการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim)  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณว่าบริษัทได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดการปฏิบัติงานผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) จากท่านเลขาธิการ คปภ. นายประเวช องอาจสิทธิกุล ในงาน E-Claim Awards ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

 

                  โดย บริษัท สหมงคลประกันภัยฯ เป็น 1 ใน 19 บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการใช้งานระบบ E-Claim ยอดเยี่ยม ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการให้บริการผ่านระบบ E-Claim และ ตราสัญลักษณ์ E-Claim

 

                ระบบ E-Claim เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งข้อมูลผู้ประสบภัยและข้อมูลการรักษาพยาบาล รวมถึงเอกสารหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล มูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำการแจ้งข้อมูลผู้ประสบภัยไปยังบริษัทประกันภัย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลได้ทันที ทำให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องจ่ายหรือสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับ