ข่าวประชาสัมพันธ์

สหมงคลประกันภัย ได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

          คุณบัญชาการ เพียรเสถียรกุล กรรมการบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะที่บริษัทฯได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 

 

 

<< กลับ