ข่าวประชาสัมพันธ์

สหมงคลประกันภัย ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

       บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสถานประกอบกิจการสีขาว โดยเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ บริเวณถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< กลับ