ข่าวสารทั่วไป

สำนักงาน คปภ.ดีเดย์ 1 ก.ค. ประกาศรายชื่อตัวแทน/นายหน้าทำผิดจรรยาบรรณ ให้ผู้เอาประกันรับทราบในวงกว้าง

 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 00:00:35 น.

 

 

           นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทยและที่ปรึกษาทางการเงิน ได้วางมาตรการเสริมความคุ้มครองให้กับประชาชนยกระดับตัวแทน/นายหน้าให้มีจรรยาบรรณในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและขจัดตัวแทน/นายหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเตรียมเผยรายชื่อผ่านสื่อ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้ความรู้และปกป้องสาธารณชนในวงกว้าง

 

             ณ วันที่ 31 มี.ค. 2557 มีจำนวนตัวแทน/นายหน้าประกันภัยรวมทั้งสิ้น 461,585 ราย แบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต 270,599 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 23,322 ราย นายหน้าประกันชีวิต 77,557 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย 90,107 ราย

 

         จากสถิติการรับประกันภัยจำแนกตามช่องทางการขายประกันภัย พบว่า ช่องทางการขายผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เป็นช่องทางสำคัญที่ทำรายได้สูงสุดให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัย "การเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะผลักดันให้บริษัทประกันภัยหันมาเข้มงวดกับตัวแทนในสังกัดและพัฒนาให้เกิดการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการกับประชาชน และจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยต่อไป" นายประเวชกล่าว

<< กลับ