โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์

Super 3 คุ้มเกินคุ้ม พิเศษ

super3 
คุ้มเกินคุ้ม พิเศษ เก๋ง กระบะ ราคาเดียวกัน 6,900 บาทต่อปี

คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท

ถูกก็จ่ายผิดก็จ่าย

คุ้มครองทั้งคู่กรณีและผู้เอาประกัน

 


<< กลับ