โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์

Super Safe 2 คุ้มครองรถชน สูญหาย ไฟไหม้ และเสียหายจากน้ำท่วม เริ่มต้นเพียง 8,400 บาท

ประกันรถยนต์ประเภท ซุปเปอร์ เซฟ 2  ( Super Safe 2 )

 • คุ้มครอง รถคันเอาประกัน และรถคู่กรณี
 • คุ้มครอง กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันรถเก๋งส่วนบุคคล และ รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล ราคาเดียวกัน
 • คุ้มครองรถประกันไม่เกิน 150,000 บาท 
 • พิเศษ ! เพิ่มความคุ้มครองความเสียหายรถยนต์จากน้ำท่วม ไม่เกิน 100,000 บาท  
 • ค่าเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 8,400 บาท  

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง
 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย    
     จากการชนกันคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 150,000 บาท
     รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ไม่เกิน 150,000 บาท
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
     การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่เกิน 500,000 บาท/คน
  สูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
     ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 คุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย    
     อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ( 5 )   100,000 บาท
     ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ( 5 )   50,000 บาท
     การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา   200,000 บาท
 คุ้มครองความเสียหายรถยนต์จากน้ำท่วม ไม่เกิน 100,000 บาท
     เบี้ยประกันภัย   8,400 บาท
     เบี้ยประกันภัยรถยุโรป (ยกเว้นกลุ่ม 1)   9,900 บาท

 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
 • รับประกันรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี
 • ยกเว้นรถยนต์นำเข้า รถยนต์สปอร์ต รถยนต์ตกแต่งดัดแปลง รถยนต์จดประกอบ
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร ไม่รวม พรบ.

โบรชัวร์ผลิตภันฑ์

 

 

 

​​

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     แผนกรับประกันรถยนต์

 

สำนักงานใหญ่ โทร. 02-68-77777 แฟกซ์.  02-68-77726-7
สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-308670-1, 053-308711-20 แฟกซ์. 053-308666, 053-262801
         ต่อ 308, 309, 312  

<< กลับ