โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์

ประเภท 3 รวม พรบ. ให้ความคุ้มครองมากกว่าในราคาโดนใจ รถเก๋ง 2,900 บาท รถกระบะ 3,880 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 รวม พรบ.

  • คุ้มครองรถเก๋งส่วนบุคคล และรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล
  • คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อคน
เงื่อนไขความคุ้มครอง
  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
     การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่เกิน 300,000 บาท
  สูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท
     ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 400,000 บาท
  ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย    
     อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  50,000 บาท / คน
     ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  50,000 บาท / คน
     การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 200,000 บาท
  เบี้ยประกันภัย รวม พรบ. (รวมภาษีและอากร)    
     รถเก๋ง 2,900 บาท
     รถกระบะ ปิค-อัพ 3,880 บาท

 

โบรชัวร์ผลิตภันฑ์ สำหรับรถเก๋ง


โบรชัวร์ผลิตภันฑ์ สำหรับรถกระบะ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     แผนกรับประกันรถยนต์

 

สำนักงานใหญ่ โทร. 02-68-77777 แฟกซ์.  02-68-77726-7
สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-308670-1, 053-308711-20 แฟกซ์. 053-308666, 053-262801
         ต่อ 308, 309, 312  

 

<< กลับ