โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์

Super 3 คุ้มครองรถชน ทั้งรถเรา และรถคู่กรณี ราคาสบายๆ เริ่มเพียง 6,900 บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท ซุปเปอร์ 3 (Super 3)

  • คุ้มครอง รถคันเอาประกัน และรถคู่กรณี

  • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย

  • รถเก๋งส่วนบุคคล และ รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล ราคาเดียว

  • คุ้มครองรถประกันไม่เกิน 150,000 บาท  ค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 6,900 บาท

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง
  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย    
     จากการชนกันคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 150,000 บาท
  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
     การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่เกิน 500,000 บาท/คน
  สูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
     ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
  คุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย    
     อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ( 5 )   100,000 บาท
     ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ( 5 )   50,000 บาท
     การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา   200,000 บาท
     *เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีและอากร)   6,900 บาท
    **ยังไม่รวม พรบ.      

 

 

*คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้

 

โบรชัวร์ผลิตภันฑ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     แผนกรับประกันรถยนต์

 

สำนักงานใหญ่ โทร. 02-68-77777 แฟกซ์.  02-68-77726-7
สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-308670-1, 053-308711-20 แฟกซ์. 053-308666, 053-262801
         ต่อ 308, 309, 312  

<< กลับ