โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์

Super Safe 3 คุ้มครองรถชน 150,000 บาท เพิ่มคุ้มครองน้ำท่วม เริ่มต้นเพียง 7,400 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท ซุปเปอร์เซฟ 3 ( Super Safe 3 )

  • คุ้มครอง รถคันเอาประกัน และรถคู่กรณี

  • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย

  • ค่าเบี้ยประกันรถเก๋งส่วนบุคคล และ รถกระบะบรรทุกส่วนบุคคล ราคาเดียวกัน

  • คุ้มครองรถประกันไม่เกิน 150,000 บาท 

  • พิเศษ ! เพิ่มความคุ้มครองความเสียหายรถยนต์จากน้ำท่วม ไม่เกิน 100,000 บาท  

  • ค่าเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 7,400 บาท

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง
 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย    
     จากการชนกันคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 150,000 บาท/คน
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
     การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่เกิน 500,000 บาท/คน
  สูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
     ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 คุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย    
     อุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ( 5 )   100,000 บาท
     ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ( 5 )   50,000 บาท
     การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา   200,000 บาท
 คุ้มครองความเสียหายรถยนต์จากน้ำท่วม ไม่เกิน 100,000 บาท
     เบี้ยประกันภัย   7,400 บาท
     เบี้ยประกันภัยรถยุโรป (ยกเว้นกลุ่ม 1)   8,900 บาท

 

  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้

  • รับประกันรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี

  • ยกเว้นรถยนต์นำเข้า รถยนต์สปอร์ต รถยนต์ตกแต่งดัดแปลง รถยนต์จดประกอบ

  • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร ไม่รวม พรบ.

โบรชัวร์ผลิตภันฑ์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     แผนกรับประกันรถยนต์

 

สำนักงานใหญ่ โทร. 02-68-77777 แฟกซ์.  02-68-77726-7
สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-308670-1, 053-308711-20 แฟกซ์. 053-308666, 053-262801
         ต่อ 308, 309, 312  

 

<< กลับ