โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ซ่อมห้าง-ศูนย์บริการ (รหัส D)

เบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ สำหรับท่านที่ต้องการนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ห้าง หรือศูนย์บริการ

 

เบี้ยซ่อมห้างสำหรับรถเก๋ง กลุ่ม 2-5 อายุรถไม่เกิน 3 ปี ราคาพิเศษถูกลงกว่าเดิม แต่ยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐาน

ยิ่งขึ้น ด้วยการขยายช่องทางการให้บริการหลังการขายแก่ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการนำรถเข้าซ่อมห้างหรือศูนย์บริการ

เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ และยังคงให้ความคุ้มครองต่างๆ ตามเดิม

 

 

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

โทร. สำนักงานรัชดาฯ      02-68-77777

       สำนักงานเชียงใหม่   053-308-670

<< กลับ