โปรโมชั่นประกันภัยNon-motor

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

ความคุ้มครอง

       ให้ความคุ้ม ครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน เดินทาง พักผ่อนอยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดอยู่ก็ตาม รวมไปถึงถูกคนทำร้าย หรือสัตว์ทำร้าย เช่น ถูกงู, สุนัข, แมวกัด เป็นต้น

ข้อยกเว้น

       การทำร้ายร่าง กายตนเอง ทะเลาะวิวาท ติดเชื้อโรค แท้งลูก ภัยสงคราม นิวเคลียร์ แข่งรถ แข่งเรือ โดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ ขณะก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ ทหารหรืออาสาสมัครในสงคราม หรือปราบปราม

แผนประกันสำเร็จรูป

ความคุ้มครอง ชั้นอาชีพ 1-3
OPTION1 OPTION2 OPTION3 IPTION4
อ.บ.2 100,000 200,000 300,000 500,000
ฆาตกรรมลอบทำร้าย 50,000 100,000 150,000 250,000
มอเตอร์ไซค์ 50,000 100,000 150,000 250,000
ค่ารักษาพยาบาล 10,000 20,000 30,000 50,000
อายุตั้งแต่ เบี้ยประกันสุทธิ 478 757 1,195 1,793
15-60 ปี เบี้ยประกันภัย(รวมอากร) 480 760 1,200 1,800
อายุตั้งแต่ เบี้ยประกันภัยสุทธิ 687 1,095 1,544 2,390
61-70 ปี เบี้ยประกันภัย(รวมอากร) 690 1,100 1,100 2,400

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัย (อายุ 61-70 ปี) เป็นงานต่ออายุจากเบี้ยประกันภัย อายุ 15-60 ปีเท่านั้น อายุตั้งแต่ 1-15 ปี ทุนประกันภัย 100,000.- บาท/คน

การจ่ายค่าชดเชย

 • 100% ของทุนประกัน กรณี เสียชีวิต (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
 • 100% ของทุนประกัน กรณี สูญเสียแขน ขา หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง
 • 100% ของทุนประกัน กรณี ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
 • 60% ของทุนประกัน กรณี สูญเสีย แขน ขา หรือสายตา 1 ข้าง
 • 50% ของทุนประกัน กรณี หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้
 • 25% ของทุนประกัน กรณี หูหนวก 1 ข้าง
 • 50% ของทุนประกัน กรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

หมายเหตุ : ตามความเห็นของแพทย์ ความสูญเสียดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

        กรณีที่ได้ รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายเงินจริงให้กับสถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ ทำการรักษาให้ทั้งที่เป็นคนไข้ ในและคนไข้นอก โดยค่ารักษาพยาบาลนี้ รวมถึงค่ายา ค่าห้องพัก ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์ ค่าพยาบาล

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล

 • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าการรักษาอาการบาดเจ็บเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)

หมายเหตุ

 • กรณีรักษาพยาบาล บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าสินไหมภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเอกสารครบ
 • รณีเข้าทำการรักษาหลายแห่ง ต้องใช้เอกสารของสถานพยาบาลทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ด

02-68-77777 ต่อ 1416  
misc@upp.co.th

<< กลับ